Om du har vägarna förbi Skövde i sommar...Gör då ett besök i Sveriges första kulturhus

Skövde Kulturhus ligger mitt i centrum, bara ett stenkast från järnvägsstationen/Resecentrum.

Skövde kulturhus - med konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater, bio m.m. under samma tak - var det första "riktiga" kulturhus som byggdes i Sverige och som invigdes 1964. Det speglar tidsandan, tankar om ett kulturens vardagsrum som är till för alla medborgare. "Kulturell demokrati och och delaktighet" var vägledande. Hans-Erland Heineman, kulturhusets arkitekt, ville skapa det mångfunktionella kulturhuset.


Bara huset är värt ett besök och i sommar bjuder det även på ett antal sevärda utställningar. I första hand är det en stor utställning i Konsthallen med anknytning till det finska "märkesåret". Det är Pasi Välimaa & Riitta Päiväläinen som visar

Okända landskap/Tuntemattomat maisemat under tiden 4/6-9/8 2009


Okända landskapI Konstmuseet visas förutom samlingar och nyförvärv även utställningen Fem smyckar Skövde med Anna Ekholm, Roland Persson, Anders Jakobsson, Andreas Eriksson och Jenny Palén.


Fem smyckar Skövde


Skövde Kulturhus har även ett mobilt galleri, som utnyttjar entréer, foajéer, café och andra utrymmen. Här visas under sommaren en utställning av kulturhusets granne i "Rosa huset" norr om Skövde Kulturhus. Det är medlemmar i Skaraborgs Konstgrafiska verkstad som visar ett femtiotal grafiska verk i olika tekniker.Skaraborgs Konstgrafiska/Mobila Galleriet


Mobila galleriet bjuder även på ett litet stycke nutida kulturhistoria. Utställningen Mötet - mellan finländare och svenskar.

Utställningen vill synliggöra den svensk-finska minoriteten och i synnerhet arbetsinvandringen från Finland till Sverige efter andra världskriget.


    

Mötet/Mobila GallerietI Stadsiblioteket, Skövde Kulturhus kan du ladda din Mp3-spelare, med en ny bok att lyssna på eller bara se på Siri Derkerts stora betongrelief "Senapsträdet och himlens fåglar", 1969/1983.Biblioteket

Mediejukeboxen


Om du har vägarna förbi så gör gärna ett besök i Skövde Kulturhus.

Gör en avstickare, ta en liten omväg, ta en timma eller två ...


Trevlig sommar!

önskar

alla i Skövde Kulturhus


http://www.skovde.se/kultur


Det första ljuva året i Skövde - Ingemar Arnesson

- är en lånad och lättsam rubrik på det första år jag nu har nått i arbetet som konstchef för konstenheten, med ansvar för konsthall, konstmuseum och konstverkstad i Skövde Kulturhus.

  

Det har varit ett år fyllt med nya erfarenheter, hårt arbete och med stort förtroende för nya arbetskamrater, övriga som jag mött i kommunens tjänst och kontakten med alla besökare samt samarbetspartners utanför kulturhusets väggar.

  

Jag är fylld av många härliga minnen och möten med personligheter, händelser i vardagen, berörande konst och engagemanget i omgivningen. Något som jag hoppas få fortsätta upptäcka och samla framöver.


Första intrycken

- var ett varmt men lite försiktigt mottagande på den nya arbetsplatsen i Skövde Kulturhus. Mina nya kollegor var då en något decimerad skara som minst sagt hade haft ett tufft år bakom sig. Det kändes som om det låg en väldig förväntan och längtan till struktur i luften.

När jag klev in i det kontorsrum som skulle bli mitt var det som om att kliva in i ett vakuum - som om tiden stått stilla och där högarna av papper och pärmar flödade över i alla hörn och kanter. Det tog minst ett halvår innan jag kände att jag hade övertaget i rummet och kunnat rensa bort mycket av det som var gammal historia för att få arbetsyta och form på det vardagliga. Jag var helt enkelt tvungen att göra en total "make over" för att överhuvudtaget känna att det här var mitt revir.


Jag har inte prioriterat den sociala tillvaron i min etablering i Skövde. Första halvåret nöjde jag mig med att bo i det jag kallade för "Arns krypta" - en visserligen schysst modern men mindre källarlägenhet. Då fanns det ett visst gummiband kvar mellan Skövde och Stockholm. Flertal resor till och från under våren blev en sorts terapi för 17 år av levnad och yrkesliv i Stockholm. Under sommaren bestämde jag mig för att ta tag i situationen och helt raskt köpte jag mig en sekelskifteslägenhet i centrala Skövde. Det var ju ett märkligt beslut, för i min värld har nog boendet haft en sekundär funktion. Till saken hör att jag inte heller tog mig tid för ordentlig semester utan fann mig rotande i kulturhuset mest hela sommaren i allehanda stora som små bestyr.

Mina regelbundna morgonlöpningar, yoga och lite styrketräning är en viktig faktor i min vardag. Det är en dos av meditation som bygger upp min styrka och vilja för dagsverket och själen. Det har också gjort att jag upptäckt den vackra naturen som finns utanför Skövde. Likväl som vissa parker, främst Bolougnerskogen som jag föreslagit ska rymma en skulpturpark framöver.


I dagarna, ett år på plats här i Skövde, kan jag konstatera att det är flera tunga lass jag burit på. Lite vila från allt är nog på sin plats. Man blir inte bättre människa av att ständigt finns på plats med en oro för att man missar något. Oron för att inte vara förberedd, att missa rapporter och bli stressad av alla frågor blir påtaglig. Då handlar det om att se över möjligheterna att delegera mer men också ge utrymme för analys och att hämta andan. Det ligger i min personlighet att ständigt söka efter utveckling och då kanske glömmer jag det som är ett nödvändig förvaltande. Jag anar också att det finns mer att lära i livet än jobbet. Kanske det blir en kortare semester i alla fall under våren...


Jag visste redan innan och har också accepterat att det finns en viss offentlighet i jobbet som konstchef. Det ger en viss respekt men också ett ansvarstagande.

Det bör ju inte vara ett problem då det också ger tillfälle och styrka att driva sakfrågor och därigenom sätta konsten och kulturen på kartan i Skövde. Sen kanske det också finns dom som noterat mitt samlande av flugsmällor.

                         

Utmaningen

- var drivkraften bakom mitt beslut att tacka ja till erbjudandet om tjänsten som konstchef på Skövde Kulturhus. Det var ledordet redan när jag sökte tjänsten och uppfattade den potential uppdraget hade. Jag såg utveckling både för min egen del och för den verksamhet som jag skulle bli ansvarig för. Utgångsläget är ju fantastiskt med Sveriges äldsta kulturhus och all kulturverksamhet i en salig blandning.


Ett viktigt skäl till mitt beslut att ta jobbet var att jag hade utrymme för att rekrytera nya medarbetare. Två tjänster utlystes som fick två kreativa personer att söka sig till oss. Jag tror att dom tillfört ny anda och själ in i verksamheten vilket har luckrat upp ett något statiskt förhållande. Lika viktigt har det varit att lära känna och få alla i arbetslaget att känna sig delaktiga i vardagen likväl som i visionerna även om vi inte alltid når ända fram. Gemensamt bör vi ta ansvar för en alltmer öppet klimat och bättre arbetsmiljö.


Vi är inte många men alla har något att bidra med. Vi är olika individer men ändå blir det en syntes och i bästa stunder ger det utlopp för både allvarliga diskussioner och härligt förlösande skratt. Jag tror på den positiva andan som ger arbetet en energi och glöd framåt. Vi ska bejaka nuläget och som ger kraft att ta itu med de besvärligheter som dyker upp och komma över misstagen som vi alla gör någon gång.


Uppdraget

- att driva en konstnärlig verksamhet är ett skapande i sig - där det bör finnas känsla för konstnärlig riktning, fånga möjliga och nya uttryck i tiden och förmedla sådant som kanske inte alla kan känna igen sig i direkt.


Vårt kommunala uppdrag innebär att vi bör vara öppna för både det folkliga såväl som det som kan ge utmanande intryck. Vi ska inte väja för att testa och pröva nya vägar och skapa rum för föränderlighet där det är låga trösklar, högt i tak och långt till dörren. Vi bör arbeta med öppna kort, vara kompromisslösa och inte minst vara utmanande där det känns berättigat och viktigt. Kulturella korsbefruktningar med olika samarbetspartners ger mångfald och det är också en framgångsfaktor.


Vi ska främja både konsten och konstnärernas position i samhället. Det gäller att alltid se till att konsten ligger i framkant och påvisa dess betydelse för livsmiljön och utveckling. Konsten skall finnas med på agendan på alla möjliga arenor, i skolan, på arbetsplatser, vid nybyggen och i parker. Den ska synas och beröra mottagaren.


Vi har ett stort arbete framför oss att fortsätta uppmuntra unga kreatörer, utveckla konstpedagogiken, stödja konstverkstäder, lokala gallerier, utveckla bidragsformer, utvidga nätverk lokalt såväl som internationellt med andra konstinstitutioner. Vi ska stärka vår position och öka samverkan med näringsliv såväl som föreningsliv. Vår utgångspunkt är regionen nära oss men vi ska också vara öppna för världen som arbetsfält.


Vi är på god väg att göra konsten än mer synlig som gör att fler och nya människor söker sig till vårt utbud. Under ett år har vi förvaltat ett arv men också delvis hunnit analysera vad som kan och bör utvecklas. Vi har påbörjat en förnyelse av de pedagogiska aktiviteterna med en särskild fokusering på de unga. Dessutom har vi etablerat samarbeten med omvärlden som en viktig utveckling av verksamheten.


Det har också öppnat upp gränser mellan verksamheterna i huset så att kommunikation och samarbete sakta men säkert förbättras. Vilket har tagit sig uttryck i flera gemensamma idéer och arrangemang som våra besökare uppskattar och vill vara delaktiga i.


Jag är också oerhört tacksam för den mödosamma registreringsprocessen av kommunens konstsamling. Det kommer att bli ett underbart utgångsläge också för en omhängning och ge betydligt tydligare identitet för konstmuseet och mer tillgång till ett varierat utbud för placering av konst i de offentliga miljöerna. I det perspektivet är jag mån om att möjligheten till samarbete med Stadsmuseet får utrymme i den påbörjade utredningen av dess fortsatta verksamhet. Här finns goda förutsättningar att samla saknade resurser om magasinering, omvårdnad och fortlöpande registrering.


Ledarskap

- innebär inte ett statiskt förhållningssätt utan är en ansvarsfull utgångspunkt för att förmedla och skapa en positiv miljö för utveckling i uppdraget och med dom man arbetar med. Det betyder för mig att struktur och organisation är verktyg i processen framåt, likväl som analys, utvärdering och kommunikation är det.


Man gör inget ensam. Medarbetarna, dialogen med våra uppdragsgivare och alla som bor i kommunen är lika viktiga. Alla är vi medspelare och delaktiga i att föra arbetet vidare för att behålla den kvalitativa nivån.


Mitt absoluta mål är tydlighet, ett delat ansvar och öppen dialog mellan oss alla.

Det är viktigt att vara tydlig när beslut ska och bör ske och på vilka grunder de tas. Vi behöver alla bli bekräftade för den individ vi är, för det ansvar som vi tar och utrymme att växa i. Jag anser kommunikation och känsla av tillhörighet är viktiga ingredienser för ett kreativt och medskapande klimat på arbetet och särskilt i en verksamhet där vi bearbetar och berättar om kreativa konstnärliga processer.


Den otydliga organisation som nu råder i Skövde Kulturhus i sin helhet, är och kan bli än mer förödande för verksamheten i både nu och på längre sikt. Kulturchefen och personal i Kulturhuset har tagit upp tråden och det finns en vilja att ta itu med problemet. Men vi får alla rannsaka oss. Det krävs mod och tålamod har vi lärt oss på livets bana. Var dag upprepar jag det mantrat på väg till jobbet då jag ska ta itu med akuta personalfrågor och försöka delegera arbete på de resurser vi har. Jag upplever att den gemensamma resurs som faktiskt finns i kulturhuset inte utnyttjas fullt ut.

Här ser jag en utmaning som jag vill anta, men till det krävs det - mod och tålamod.


En samlat grepp om kulturhuset kan ge oss en förbättrad förstärkning för både service, information, koordination och produktion av arrangemang. Det gäller bara att komma i samspråk och inte minst behövs det en övergripande lokal ledning för hela ansvaret av Kulturhuset.


Jag är möjligen en enveten typ som inte ger mig i första taget. Jag måste driva frågor och testa idéerna tills jag blir övertygad om jag är på rätt eller fel spår och om det finns andra vägar att gå. Därtill har jag skaffat mig mycket erfarenhet att luta mig mot. Men visst finns det stunder då jag inte ser ljuset där i tunneln. Då är det självklart dags för en analys av läget. Helt enkelt stanna upp och förstå situationen. Antingen med egen insikt men allra bäst med andra omgivningen.


Förändring

- kan betyda positiv utveckling. När förändring kommer in som begrepp i arbetet finns det ibland en rädsla som sprider sig. Troligtvis för att man känner sig utanför den process som sker och i vissa fall så har förändring bestått i otydliga och plötsliga lösningar som inte varit förankrade. Det kan också tas emot med misstro för att man inte vill förändring då det stör en invand ordning. Kanske är det mest en trygghet för en själv?


I arbetet på Skövde Kulturhus har jag insett att det finns alla de sorter av förhållningssätt till förändring. Då menar jag inte för förändringens skull. Här finns brister och sammanhang som mycket väl bör penetreras men där en riktning inte alltid kan sägas vara den rätta. Ett förändringsarbete för ett förnyat och mer samtida kulturhus har tagit sina första stapplande steg under 2008. Vi har nu en arbetsgrupp från alla delar i huset och utifrån som förhoppningsvis ska kanalisera både de inre som yttre viljorna och idéerna till förändring.


Vi får stöd utifrån i det sk. DMO-projektet där vi hämtar support, får utbildning och vägledning i vår process. DMO står för Design Med Omtanke och är ett av Västra Götalands Regionens initierade projektstöd för utveckling av arbetsplatser, offentliga rum och miljöer där tillgänglighet, miljötänk, hållbarhet och estetik ska förenas.


Vi har valt att stegvis genomföra en förnyelse av Skövde kulturhus där entréplanet och bemötandet av besökarna ska genomlysas och få en som vi tror bättre form, funktion och innehåll. Jag som projektledare och mina kollegor i gruppen, vill föra en dialog både inom som utom huset med alla som vill vara delaktiga i det här omfattande projektet. Vi ska inte utesluta någon, varken de i närheten eller de mer i periferin, som kan delge oss och projektet en ansvarsfull och förankrad riktning. Siktet är att stegvis, genom ett tiotal år, få till stånd en plats för kultur som samtiden kräver i kvalitativ funktion, utrymme för delaktighet och aktivitet, har konstnärlig insikt och ger en tillgänglighet för alla.


Vi måste också få rättighet att tydligt markera en identitet med Skövde kulturhus och verksamheterna, ut till dom som vi vill nå. Från första stund i det nya jobbet har jag upprepat anmärkt på avsaknaden av en stark grafisk egen profil och igenkännande logotyp. Det finns varken en gemensam linje i profil eller produkter som talar om att Skövde kulturhus är där det sker. Många vet inte ens att det finns ett kulturhus i Skövde utifrån den otydlighet som uppenbart har dominerat informationsflödet.

Det innefattar även de externa parter som också använder kulturhuset. 

Mycket av den otydligheten ligger i styrningen av vad vi som kulturhus och verksamhet får göra med vår synlighet i trycksaker, annonser och webbsidor.

För mig är det självklart att en verksamhet som vår måste få arbeta med säridentitet i det kommunala uppdraget. Vi har ett utgångsläge där vi konkurrerar med en upplevelseindustri och ett medieutbud som tar alla chanser att synas i bruset. Om vi ska inordnas i det kommunala röda bandet för annonser om barnomsorg, avloppsdragning och nationaldagsfirande är vi illa ute. Nu om någonsin kommer jag att ta strid för det här och jag vet att jag inte är ensam. Det är dags att lägga tid och pengar på en ny grafisk profil som arbetar med och inte mot verksamhet.


Kultur i samhällets tjänst.

Jag vill påstå att det finns en viss förnöjsamhet i kommunen med det utrymme man hittills skapat för kulturen. Men jag ser att den inte är uppdaterad och förvaltad för den samtid vi lever i. Här behövs mer mod och insikt för att föra upp kulturen till en nivå som stämmer med den strategiska utvecklingspotential som kulturen har i samhällsutvecklingen och livskvaliteten för medborgarna. På önskelistan står också ett ökat stöd från Västra Götalands Regionen så att vi kan ta ännu större ansvar och vidga våra resurser. Jag har fått en viss uppfattning om att det i dagsläget ligger väldigt mycket fokus på Göteborgsregionen vilket borde få en omvärdering så att vi i ytterområden kan utvecklas mer.

Låt oss gemensamt ta kulturpolitiken på allvar. Jag är medveten om att vi kan ha olika prioritet och syn för vad som är möjligt att förbättra och utveckla i dagsläget, men det är nu vi bygger för en framtid.Är jag då nöjd med tillvaron i Skövde? Har det varit så ljuvligt...?

Det finns dagar då jag har funderat på det men inte en stund har jag ångrat att jag tagit det här steget vidare i livet. Här finns potential, förutsättningar och många kreativa härliga människor, både i min närhet och runt om som stimulerar mig.

Jag är övertygad om att vi gör ett gott jobb.

Tack för det första året och det stöd och den uppmuntran jag får.


30 januari 2009

Ingemar Arnesson

konstchef, Skövde kulturhus

Ingemar Arnesson visar Jarl Ingvarssons utställning i Konsthallen
Ingemar Arnesson visar Jarl Ingvarssons utställning i Konsthallen


Nystart för bloggandet!!!?

Den här bloggen har stått stilla en tid.
Men nu kan det vara dax för lite mera här.

Vi har huset fullt av nya människor och det nya året har börjat bra med hyperaktuella utställare, som glaskonstnären Åsa Jungnelius, nominerad till DN´s stora kulturpris.

Om några veckor oppnar det en stor utställning med Lars Lerin i Konsthallen, Skövde Kulturhus.

Februari blir en musikmånad med besök av Stefan Sundström den 6/2, The Sound Track of  Our Lives den 21/2 och Anna Ternheim den 27/2.

I vår får vi även besök av en högaktuell författare, som synts i nästan alla TV-soffor och gett flera intervjuer om sin  nya bok. Titeln på den är ett egennamn gånger två. Nu vet ni säkert vem det är :-)
med mera, med flera .....

Så det finns att skriva om. Hoppas att flera än jag vill göra det. Det enda som saknas just nu är biblioteksspöket. Det har inte synts på länge. Men vem vet ....

Rune Lindström 

Spöke på biblioteket

Legitimerat biblioteksspöke
Skövde stadsbibliotek har fått ett alldeles eget spöke, ett legitimerat biblioteksspöke
För ungefär två veckor sedan började mystika brev dyka upp i bibliotekshyllorna - spökpost. Av dessa framgår att spöket blivit utvalt av Spökrådet att finnas just i Skövde de kommande 100 åren. 

Sorgset 
Vårt spöke verkar något desillusionerat och lite sorgset över att inte längre vara synligt. Från att i livet ha varit berömd till att numera bara märkas som en vindpust mellan hyllorna är en svår omställning. Dock finner spöket tröst i litteraturen och trivs i biblioteksmiljön, inte minst på barnavdelningen. 

Rädd för att skrämmas 
Att vara spöke och vara rädd för att skrämmas är ingen bra kombination, vilket vårt spöke fått erfara efter att ha smitit ifrån en situation då det helt klart borde ingripit. En konfontation med Spökrådets ordförande, det skräckinjagande StorSpöket, blev resultatet och omdömet "Du är den lataste, odugligaste uslingen till spöke jag någonsin stött på!" var inte roligt att motta.

Spökfest 
En spökfest kommer att gå av stapeln inom kort, men när är ännu oklart. Dessutom är en skatt utlovad...
 
Omskrivet
Stor uppmärksamhet har spökerierna rönt i media. Både lokaltidningarna och TV4 Skaraborg har uppmärksammat vad som händer på biblioteket dessa sommardagar.

Svar från en spökskrivare 
Sex olika brev har nu hittats på olika ställen bland bokhyllorna och nog bör man väl svara en så flitig brevskrivare. En korrespondens har inletts och personalens uppskattning av spökets närvaro har satts på pränt av en spökskrivare.
 
Med stor nyfikenhet ser vi fram emot fortsättningen.
 
ingrid lindahl

Om spöket läser detta, så kan vi kanske få en kommentar?!
// RL

Succé på Konstmuseet

image6
Torsdagens visning av Irving Penn måste helt klart utnämnas till en
liten succé. Måste finnas plats för framtida stora :-)

Media
Allt började kl. 14.00 med besök av TV4 Skaraborg. Inslaget finns på nätet.
www.tv4.se/skaraborg
Gå till "Se våra sändningar" Välj där nyhetsprogrammet för 2007-07-13. Någon eller några minuter in på den sändningen kommer ett inslag från vår Irving Penn-utställning. Det är fotograf Mika Väisänen, som berättar.
Sedan fortsatte det med tidningsintervjuer före visningen. Se dagens, 13/7 2007, lokaltidningar.


Visning
Kl. 18.15 var det mer än välfyllt i konstmuseets galleri. Säkert över 50 besökare, trots semestertider!
Bäst av allt  - det var bara en handfull av våra "vanliga besökare". Många nya ansikten. Många unga. Nu hoppas vi bara att en del av dessa fortsätter att hitta till kulthuset.
Mika talade engagerat i över en timma. Ingen gav upp. Mycket "eftersnack (jag kom hem ca 20.30). En del av besökarna var säkert Mikas vänner, men även Skövde Fotoklubbs information gjorde säkert sitt. Stort tack för den hjälpen! Dessutom fanns det i SLA dagen före visningen en stor artikel. Och om jag (som skrev det pressmeddelandet) får lov att säga det, så var även det publikdragande.


Teve
TV4´s besök tror jag delvis var resultatet av en mera målmedveten bearbetning/marknadsföring. Först när utställningen öppnade, sedan när Irving Penn fyllde nittio år och nu med visningen.

Många måste sett dagens inslag i TV. Vi hade ovanligt många besökare. Fredagar är annars ofta en lugn dag.

Rune Lindström

image7


Lyssna

Låna oss ditt öra i fem minuter och lyssna på en introduktion till sommarens utställning i Konstmuseet, Kulturhuset i Skövde.
Det är den berömde fotografen Irving Penn.
Dessutom får du höra den lilla historien om när Irving Penn och han Lisa var i Skövde.

Berättare är Anna Castor

Länk till mp3 filen


Internationell fotograf visar Irving Penn

Torsdag 12 juli kl. 18.15 skall ni vara på plats i Konstmuseet, Kulturhuset för då visar fotograf Mika Väisänen utställningen och berättar om tekniken bakom bilderna.

image5   Mika Väisänen 
 
 
Mika Väisänen
har både som fotograf och "printer" åt ett antal kända fotografer arbetat med printtekniker som platinoprint, cyanotypi, bromolja och fotogravyr.
 
Internationell bakgrund
Mika har en minst sagt internationell bakgrund, född i Finland, uppvuxen i Aachen, Tyskland och i Mexico City.
I början av åttiotalet skaffade han sig sitt första mörkrum samtidigt som han gjorde en tre månaders tur på motorcykel här i Skandinavien.
 
Horst P. Horst
I slutet av samma decennium utbildade han sig inom foto och design i Bielefeld. Mika har under den tiden arbetat som assistent åt fotografen Jan Paulsen i Hamburg. Därefter som assistent och printer åt Michael Wray i Madrid. Sedan blev det New York och assistent- och printerjobb åt den kände fotografen Horst P. Horst, som även var god vän med Irving Penn.
Åter i Tyskland arbetade Mika, som assistent, åt ett antal tyska fotografer följt av en längre mc-tur i sydeuropa. Sedan var han reklamfotograf under några år i Aachen. 1994-95 blev det ett halvår på motorcykel i USA och arbete för den tyska bildagenturen Zefa.
 
Hip Hop fotograf
Sedan arbetade han som musikfotograf, där han i första hand dokumenterade den internationella hip hop-scenen. Med ett 50-tal skivomslag, ett 15-tal videos och sist men inte minst boken "And It Don't Stop" som resultat. Det är en över trehundra sidor stor fotobok om hiphopkulturen. Ett åtta års långt arbete i Tyskland, England, USA och Japan, som gavs ut i Tyskland 2004. Här finns namn som Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Foxy Brown, Beastie Boys och många, många flera.
 
Marathonmannen
Samma år som boken gavs ut kom han hit. Han bor på landet strax söder om Skövde. Därifrån arbetar han i första hand med olika uppdrag för den tyska bildagenturen Zefa. När han inte, som ni säkert har förstått, är ute på någon av sina motorcyklar eller deltar i något marathonlopp. Det är ett annat av hans stora intressen här i livet. Han sprang sin första mara 1987. Sedan dess har det blivit över femtio lopp. Nu senast i Stockholm då det i värmen blev 3:11. Om han inte står i mörkrummet och jobbar med ett foto, som i tid kan ta långt längre tid att slutföra än en mara.

Rune Lindström


Trätan om Tre trädgårdar

Minns ni fejden om Per Kirkebys skulptur?
"Kultur:Väst" har en liten serie som heter "Konstbråk vi minns?" Där har David Björklund sammanfattat det som utspelade sig under åren 1999-2003.

Han avrundar det hela snyggt med ett citat av Ulf Lundell
- En inställd spelning är också en spelning.
Och att vi skall tänka på Tre trädgårdar som konceptkonst för då är inte Per Kirkebys skissarvode bortkastade pengar!

Vårens vackraste bröllop?
Själv tycker jag att man missade själva upplägget för skulpturen. Den skulle ligga framför tingshuset. Den skulle bilda tre rum som var och en skulle innehålla en trädgård. Alla skulle vara av olika karaktär.

Givetvis skulle man knutit samman tingshuset med Tre trädgårdar genom att erbjuda vigslar i Tre trädgårdar: "Vig er i Per Kirkebys vackra Tre trädgårdar. Välj den trädgård som passar er bäst!"  Egenkär som jag är, så tycker jag att det konceptet är så bra, att man utifrån det åter skulle kunna väcka tanken på Tre trädgårdar.

Länk till artikeln i Kultur:Väst

  Rune Lindström

Demoteket

På Stadsbiblioteket finns det en del som man inte känner till
Vår "världsberömda" mediejukebox har väl många hört talas om. Vi var ju först i världen med att kunna erbjuda gratis nerladdning av MP3 böcker.


Men att man kan få en egen plats där man kan synas eller höras känner få till. Jag syftar på Demoteket, ett alldeles fysiskt "MyTube". Alla ni som skriver, gör musik, tecknar serier eller gör en video, lämna in den till oss. Vi lägger in den i vår katalog och gör den klar för utlån!


"Åtta ben från underjorden"
Just nu har jag fått in två helt nya rykande färka serier. "Åtta ben från underjorden" och "Petter & Jennys tidning". Jenny Hannula och Petter Thomee är hjärnorna bakom dessa urfräcka serier. Jenny har också gjort en video för barn, "Vilse bland svamp i skogen", lite läskig, trots den oskyldiga titeln...


 

Länk till Demoteket

Tove Frenger


Irving Penn på besök i Skövde

Lars Hall om ett besök i Irving Penns studio
I samband med vår Irving Penn-vernnissage på Konstmuseet i Kulturhuset, Skövde, den 2 juni, så berättade Lars Hall att han hade besökt Irving Penn i hans studio i New York några veckor tidigare. Då hade han berättat att han skulle låna ut en del av sina Irving Penn-bilder till en utställning i Skövde Konstmuseum. 

Han frågade då om det var Ok för Irving Penns del, med en utställning i Skövde? Svaret på det var att Lars Hall ägde bilderna och gjorde vad han ville med dem och att han inte hade något emot en utställning i Skövde. Lars hade för tydlighetens skull skrivit på en lapp var utställningen skulle vara. Och då fick han bestämd känsla av att Irving Penn visste var Skövde låg.

New York vs. Skövde
Men Skövde är en ganska liten stad, ganska långt från New York och Lars Hall hade inte någon större lust att börja korsförhöra den då 89-årige Penn, han fyllde 90 den 16 juni, om hans geografiska kunskaper i ämnet Sverige.

En vecka senare
Svar kom istället en vecka senare då vi öppnade sommarens andra stora utställning i Kulturhuset. Birgit Broms i Konsthallen. Då hade vi besök av konstnären Henrik Allert som kom den dagen, därför att han gärna ville träffa Birgit Broms igen.

När vi lite senare träffar på varandra i konstmuseet inför Irving Penns bilder, så kommer Henrik fram till mig och säger så där försynt, som bara han kan:
- Jag har haft besök av Irving Penn och hans Lisa. De har suttit i vår trädgård.

Hans Hammarsköld
Gerd och Henrik Allert bor i Säter strax norr om Skövde. Att de en sommar, en bit in på 70-talet, fick besök av Irving Penn och Lisa Fonssagrives-Penn berodde på att Hans Hammarsköld, känd svensk fotograf, hade fotograferat Henrik Allerts keramiska skulpturer. Och att Hammarsköld, som kompis med Penn, hade visat dem bilder på Henrik Allerts skulpturer.

Lisas kobra
När de så var på besök i Sverige, så gjorde de ett besök i Skövde för att träffa Henrik och se på hans verk. Han fick t.o.m. en beställning av Lisa. Hon var intresserad av ormar och hon ville att Henrik skulle göra en kobra till henne.
Men som Henrik sa:
- Inte sjutton visste jag då, vem Irving Penn var och att han var så "stor".
Så Lisa fick aldrig någon kobra signerad Henrik Allert.

När jag senare talade med Lars Hall, så kunde jag berätta för honom, att han hade haft rätt när det gällde Irving Penns kunskaper om Skövde. Han visste var Skövde låg - för han hade vait här.

Alla känner alla
Jag har alltid hävdat att konstsverige är ganska litet och att nästan alla känner varandra mer eller mindre dierkt eller indirekt. Efter det här får jag kanske vidga det till att gälla världen?

Rune Lindström


- Ingår i serien berömda män & kvinnor i Skövde

Äntligen

Ett unisont Äntligen!
utbrast vår kulturchef Gunilla Ceder tillsammans med Gunilla Broberg, kultur- och bibliotekschef i Mariestad, onsdagen den 20 juni, i Konstmuseet, Skövde Kulturhus. 

Det var presentation av konstguiden "Konstvägar i Skaraborg". Utropet berodde på att idéen om en sådan väcktes för första gången för nästan exakt tio år sedan. Under årens lopp har den av och till varit på väg upp till ytan igen och för ett år sedan tog den äntligen riktigt fast form igen.

Ulla Andersson påbörjade projektet att samla in uppgifter och sammanställa det som hade gjorts tidigare. Anders Sjölander, fotograf på Skövde stadsmuseum, fick uppdraget att ta bilderna.


Öppet dygnet runt

Och nu finns den guiden till över 150 konstverk i Skaraborg. En utställning som alltid är öppen, dygnet runt och alla dagar på året. Offentlig konst i femton kommuner. Det är inte allt som finns i samtliga kommuner utan det är ett urval där man även har tagit hänsyn till att verken skall ligga inom ett lämpligt promenadavstånd inom varje kommun.


Text

Ulla Andersson har inte nöjt sig med att bara skriva titlar och andra faktauppgifter. Hon har forskat kring tillblivelsen och även varit i kontakt med konstnären, när det har gått, för att få reda på dennes intentioner med verket. Dessutom finns det ett konstnärsregister som gör det lätt att se vilka konstnärer som finns på våra offentliga platser och var. Det enda jag kan sakna här är när föddes konstnären, under vilken tid levde hon? Jag som har svårt att hålla reda på siffror hade haft nytta av att direkt kunna placera in verk och konstnärer i olika tidsperioder. Men det finns andra uppslagsverk :-)

Bild
Anders Sjölanders foton av konstverken borde glädja alla inblandade konstnärer. Här redovisas konsten på ett ärligt sätt rakt upp och ner. Här finns inga konstnärliga ambitioner, som skymmer sikten för den avbildade konsten. Eller det kanske är det. det är ...? Ett bevis på riktigt stora konstnärliga ambitioner, att kunna hålla sig i bakgrunden?! Dessutom vet jag att han hade en annan, för oss användare av guiden, väldigt bra utgångspunkt. Bilden skulle visa konsverket så att det är lätt att hitta, när man kommer till platsen.

image4

Mediabevakningen var hård. Både penna och kamera användes flitigt

Här utsätts Ulla Andersson och Anders Sjölander för den uppvaktningen.

"Konstvägar i Skaraborg" är producerad av kultur- och fritidssektorn i Samverkan Skaraborg. Ett bevis på att gamla Skaraborg alltmer börjar lära sig att samarbeta i praktiken. I skuggan av storebror i väst, är det nog bäst så.

Ingen tjuga i foten
Köp i stället den här lilla boken för den. Stoppa den i ryggsäcken. Lägg den i bilen. Ha den i innerfickan. Använd den. Läs den. Bli lite lokalt kulturellt allmänbildad.

Den finns att köpa på många ställen. Bibliotek, konsthallar, museer, turistbyråer m.fl. Den finns nog nästan överallt, där du kan tro att den skall finnas.
  

Rune Lindström

 


Irving Penn 90 år

image3

Lördagen den 16 juni firade vi på Konstmuseet
Irving Penns 90-års dag!
Länk till utställningen

Rune Lindström

Nu börjar det se rätt Ok ut ...

Vår blogg tar form.
Nu är det bara att börja skriva och hoppas på att de med kulturintresse hittar hit och tycker att den är intressant.
Att det vi skriver är värt att läsa och även kan få en och annan genomtänkt kommentar. 

Rune Lindström

Ge oss några dagar ....

Tar väl några dagar att få ordning på utseende, funktioner o. innehåll. Men hav förtröstan, vi jobbar på det!


Rune Lindström

Välkommen till vår nya blogg

Här är tanken att jag och förhoppningsvis några till av oss som jobbar i Kulturhuset i Skövde skall skriva några rader om vad vi gör, vill göra och kommer att göra. Om människor vi mött. Saker vi sett och hört o.s.v.

Meningen är givetvis att det här skall vara ett sätt att träffas och utbyta tankar om och kring kulturen i Skövde i synnerhet och i världen för övrigt.

Rune Lindström

RSS 2.0